השתלה תוך-עינית של טלסקופ

מחקר קליני: השתלה תוך-עינית של טלסקופ זעיר בחולי נמ"ג – AMD

במחלקת העיניים, מרכז רפואי שיבא החל מחקר קליני לבדיקת טלסקופ זעיר תוך-עיני המושתל בעין אחת של חולי AMD. לטלסקופ המושתל יתרונות רבים על טלסקופ חיצוני הנישא על משקפיים מבחינת שדה הראיה והתפקוד.

הטלסקופ שמושתל המחקר הינו גרסה משופרת של הטלסקופ המושתל עליו פורסמו כבר תוצאות מחקר.

למחקר הוכן גם סימולטור משופר שידגים למועמדים לפני גיוסם למחקר את היתרון שיקנה הטלסקופ המושתל.

רק מועמדים העומדים בקריטריונים ואשר השתכנעו באמצעות הסימולטור שהטלסקופ המושתל מתאים להם – יעברו השתלה.

ההשתלה תהיה בעין הטובה יותר, כאשר העין השנייה משמשת לראייה היקפית.

אנו מחפשים משתתפים/ות למחקר זה בגיל 65 שנים או יותר, שלא עברו ניתוח קטרקט או שעברו ניתוח קטרקט רק בעין אחת, והם סובלים מ-AMD בשתי העיניים שנמצא בשלב סופי (בשלב בו כבר לא ניתן להיעזר בזריקות אבסטין או לוסנטיס).

חולים מתאימים מוזמנים לפנות לפרופ' רוזנר בטלפון 03-5302874

או לרינת וגל בטלפון 03-5302877.

בכבוד רב,

פרופ' מרדכי רוזנר