הזריקות החדשות: אווסטין לוסנטיס ואילייה

 

לחברי העמותה מוגש לכם מתוך שידור טלויזיוני:

ברצוננו לידע כי קיימות היום 3 זריקות לחולי נוון המקולה אוסטין, לוסנטיס, ואייליה (החדשה מבניהם)

אווסטין כקו ראשון, לוסנטיס כקו שני, ואייליה נכנסה לאחרונה כקו שני בקופ"ח מכבי, כללית מושלם ומאוחדת עדיף .

מוגש כשרות לחברי עמותת נמ"ג

אל הסרטון של ד"ר פרנץ (3 דקות)