תוכנות קוראות טקסט (TTS)

בשוק קיים מגוון גדול מאוד של תוכנות שיכולות לקרוא בקול טקסט מן המחשב (באנגלית ובשפות אירופאיות אחרות כולל רוסית). בדרך כלל הן מאפשרות למשתמש לבחור מבין קולות שונים את הקול הברור לו ביותר שיקרא טקסט הנמצא במחשב, למשל מאמר מעיתון on-line או מכתב שהתקבל בדוא"ל, שיש "לסמן" אותו במחשב. כמו כן ניתן לשלוט במהירות הקריאה ובעצמת הקול. תוכנה פשוטה אך איכותית מאוד היאreadplease,שגרסה ניסיונית שלה ניתן להוריד מאתר החברה –http://www.readplease.com.

תוכנה אחרת, אף היא טובה מאוד, כלולה ברמה 2 של תוכנת

Zoomtext Extra Level 2 שתוארה לעיל.

תוכנות שקוראות טקסטים בעברית קיימות רק במספר מצומצם, ולאור העובדה שטקסט עברי מצוי אינו מנוקד, פיתוח תוכנות כאלה דרש להתגבר על קשיים רבים, מה שמסביר אולי את העלות הגבוהה של תוכנות כאלה.

כרגע מדובר בתוכנה של חברת eastek מבאר שבע, ובתוכנת "קולן" של חברת Melingo –http://www.melingo.co.il .

גם תשר געש מפתחת תוכנה כזו. לא ידוע לנו על תוכנה שיכולה לקרוא טקסט מודפס, מבלי להכניסו קודם (ע"י "סריקה") למחשב.