הראייה

הסבר קצר על תהליך הראייה:

 ראייה היא תהליך מורכב, שהעין מהווה רק חוליה אחת – אם כי חשובה – בו. עקרונית, אפשר לדמותה לחיישן של אותות, שמעביר את האותות למרכזי הראייה. זאת באמצעות עצב הראייה, המקשר בין העין למרכזי הראייה הנמצאים בחלקו האחורי של המוח. במרכזים אלה מתבצעים הפענוח המורכב והאינטגרציה של האותות, הנקלטים בשני החיישנים (האותות אינם זהים) ותרגומן ל"תמונה" התלת ממדית והצבעונית, שאנו רואים בצורה דינאמית