עמותות ומיזמים שעוסקים בראייה ירודה

 

עמותות ומיזמים שעוסקים בראייה ירודה

שם עמותה

+ קוד במדריך כללי  *

מייל/ אתר

עיסוק מרכזי

עיסוק נוסף

מיקום וטלפון

המרכז לעיוור בישראל

9.3, 10

info@ibcu.org.il

ייצוג העיוורים וקידום עניינים  כספיים

קבוצה לעזרה עצמית (ק.ל.ע.)

מכירת עזרים,  תיקון  מכונות, השכרה

תל אביב, 03.7915555

03.7915549

עלה

1.1

www.alehblind.org.il

icb@alehbind.org.il

סיוע לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה

תחנות מידע לציבור, חונכות לילדים, ספרייה מוקלטת

ירושלים

02.5882155

אגודה למען העיוור, הרצליה

www.blindharon.org

office@blindsharon.org

הדרכות וקורסים לעיוורים

מכון לראייה ירודה, מפעל מוגן, מרפאת שיניים, מועדון

הרצליה

09.9506111

מגדל-אור

info@migdalor.org.il

www.migdalor.org.il

שיקום תפקודי ותעסוקתי לעיוורים וכבדי ראייה

מכון לראייה ירודה

מרש'לים בצפון

מפעל לתעסוקה

קרית חיים

077.7721333

* קוד  במדריך כללי

'מדריך זכויות ושירותים'

השירות לעיוור,

משרד הרווחה

'לראות', לחקר בריאות העין מניעת עיוורון בישראל

zidki@eyes.org.il

www.eyes.org.il

 office@eyes.org.il

מימון ועידוד המחקר בתחום רפואת העיניים

נידת לבדיקות בציבור,

ימי מודעות,  סמינרים, הרצאות

הרצליה

09.9518475

נמ"ג,  ע'ר לחולי מרכז הראייה

office@namag.org.il

www.namag.org.il

סיוע ותמיכה בחולי מרכז הראייה, קידום ענייניהם, הפצת ידע רפואי .

הפצת מודעות בציבור הקשישים. השאלת ציוד הגדלה.

תל אביב

03.5472951

הספרייה המרכזית לעיוורים

office@clfb.org.il

www. clfb.org.il

יצירת והשאלת חומר קריאה מוקלט

השאלת כתבי-עת  בבראיל או  מוגדלים

נתניה, ת'א

09.8617874

אופק לילדינו

ofek@ofek-liyladenu.org.il

ארגון של הורים לילדים עיוורים ולקויי ראייה לקידום,  מידע,  תמיכה

ירושלים

02.6599553

כוונים, תנועת נוער

begova@kvn.org.i

www.yesh-kivunim.org

פעילות קבוצתית-חברתית, קידום ניהול עצמי והתנדבות

הכשרה תעסוקתית

חיפה, בוסתן גליל

077.6242322

בית דוד,  מרכז לחרש-עיוור

info@cdb.org.il

www.cdb.org.il

פעילות סוציאלית, חברתית ותרבותית למען נפגעי תסמונת 'אשר'

מעון + הוסטל לנשים הסובלות מפיגור שכלי

תל אביב

03.6316361

ספרייה דיגיטאלית לעיור ולקוי ראייה

office@clfb.org.il

trtr.clfb@gmail.com

trtr.co.il/index.php

הספקת ספרות ועיתונות ממוחשבים + הקלטות

במרשתת

09-8865117

ספרייה אלקטרונית ללקויי ראייה

adivir@gmail.com

הספקת ספרות ועיתונות ממוחשבים- מוגדלים

ביצוע סקרים  בתחום ליקויי קריאה וראייה

במרשתת

077.4004356

מרש'ל,  תל אביב

(יש גם  בערים נוספות)

מרכז רב שירותים לעיוור

Jaffe_k@mail.tel-aviv.gov.il

תמיכה נפשית,  הדרכה

תל- אביב

03.6880233