על המחלה

ניוון מאקולארי גילי (נמ"ג) – Age Related Macular Degeneration

בחלק זה: נתמצת על תהליך הראייה, נציג את מבנה העיין ופעילותה, תוך דגש על הרשתית ומרכזה (המקולה). נתאר את המחלה והשלכותיה על תפקוד וחיי החולה.

נדגיש גורמי סיכון, בדיקות שגרתיות לשם גילוי מוקדם טיפול בזמן והרגלי התנהלות מונעי/מאטי אובדן הראייה.

לבסוף נסקור כווני המחקר היישומי לשדרוג הטפולים הקיימים והמחקר הבסיסי למציאת מזור למחלה.

הטקסטים התמציתיים מלווים תמונות וקישוריות למאמרים וחומר לוואי.