עזרים לחולי נמ"ג

בסעיף זה יפורטו עזרים רבים שמועדו להקל על חולי הנמ"ג בקשיי היום יום.