משקפי הטופ- סייט TOPSIGHT החדשים למרחק של המרכז לראייה ירודה של עדי קרמר

אנו שמחים להודיע שמשקפי הטופ- סייט TOPSIGHT החדשים למרחק של המרכז

לראייה ירודה של עדי קרמר הצליחו להוזיל עלות הייצור ולהוריד משמעותית המחיר

לחברי נמ"ג:

דו- עיני מ 12,500 ₪ קודם ל 7,500 ₪ כעת

חד- עיני מ7,500 ₪ קודם ל 5,500 ₪ כעת

בעלי תעודת עיוור יקבלו הנה של 35% וללא תעודה זו 10% מהממשלה דרך המרכז לעיוור

או במישרין מהמפיצים