מענקים והלוואות במרכז לעיוור

 קרן מענקים: במרכז לעיוור פועלת קרן מענקים המיועדת לתמוך בבעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה הנזקקים לכך. המענקים ניתנים עבור: ריפוי שיניים , משקפיים,  פלדלת, ריהוט וכדומה ועבור אביזר רפואי כגון: תותבת לעין, מכשיר שמיעה. על הפונה למלא טופס בקשה למענק ולצרף את המסמכים המבוקשים. וועדת המענקים מתכנסת במרכז ודנה בבקשות בהתאם לאמות מידה שנקבעו. המענק הניתן הוא השתתפות של כ-10% מהרכישה.

קרן הלוואות לצד קרן המענקים פועלת במרכז לעיוור קרן להלוואות, המיועדת להקל על בעלי תעודת עיוור/לקויי ראייה לקבל מימון בפריסה ובתנאים נוחים. קרן ההלוואות מיועדת בין השאר למטרות הבאות: רכישת דירה, שיפוצים רכישת ריהוט, לימודים, טיפול שיניים ועוד. על הפונה למלא טופס בקשה להלוואה ולצרף את המסמכים המבוקשים. הוועדה לאישור ההלוואות מתכנסת במרכז ודנה בבקשות.   גובה ההלוואה מותנה בגובה ההכנסה. לאחר שההלוואה אושרה מקבל הפונה המלצה לביצוע ההלוואה מהמרכז לעיוור, ומופנה לבצע אותה בסניף בנק הפועלים שבחר הפונה

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור הלוואות, שבמרכז לעיוור בטל: 03-7915531 , באמצעות פקס 03-5423710 או במייל miri@ibcu.org.il.