צוות העמותה

צוות העמותה:

ד"ר גדעון נאור – מייסד ויו"ר העמותה

אליה צביאל רויטמן – חברת הוועד המנהל ועורכת תוכן האתר