מוסדות העמותה

 

· האסיפה הכללית

· ועד מנהל

· ועדת ביקורת

· ועדת כספים

· ועדה סוציאלית

· צוות עזרים

· מערכת "במבט חד"

· רואה חשבון

· המשרד הראשי

· סניפים : תל-אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע.

· יעוץ מקצועי: רפואי, שיקומי, משפטי, רואה חשבון