זכויות

מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל

תעודת עיוור
קריטריונים רפואיים לקבלת תעודת עיוור:
1. העדר ראייה מוחלט
2. חדות ראייה שאינה עולה על 3/60 מ' בעין הבריאה ביותר אף בעזרת משקפיים.
3. צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה
ביותר אף בעזרת משקפיים.
פנייה לקבלת תעודת עיוור נעשית במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים. 

הערה

תעודת עיוור המקבילה למושג עוורון ליגלי, (legal blindnessl)בארה"ב הוא חדות ראייה של 6/60   ואילו אצלנו כמו באירופה 6/120 כלומר כפול גרוע)


הגדרת נכות רפואית של 100%
עפ"י חוק ביטוח נכות של ביטוח לאומי, אדם יוגדר כנכה
100% אם הוא:
1. בעל העדר ראייה גמור
2. בעל חדות ראייה שאינה עולה על 1/60 מ' בעין הבריאה ביותר אף בעזרת משקפיים.
3. בעל צמצום שדה ראייה, כך שזווית הראייה אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה
ביותר אף בעזרת משקפיים.
פנייה לקביעת דרגת הנכות הרפואית נעשית בסניפי המוסד לביטוח לאומי.

סיוע חומרי והנחות שונות 

1.דמי ליווי
גברים בגיל 18 עד 65 ונשים בגיל 18 עד 60, שחדות ראייתם אינה עולה על 1/60 מ'
וצמצום שדה ראייתם עד 10 מעלות, זכאים לדמי ליווי חושייםבאמצעות המחלקה
לשירותים חברתיים באזור מגוריהם.
עיוור עובד – מקבל את מלוא דמי הליווי ששיעורם %11.3 מהשכר הממוצע במשק.
עיוור שאינו עובד ואינו מקבל שר"מ- מקבל את %75 מדמי הליווי
עיוור שאינו עובד ומקבל שר"מ וכן קשיש שקיבל דמי ליווי קודם הגיעו לגיל זקנה.
יקבל 50%.
הפנייה: באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.

2.הנחה בתשלום אגרת רישום מקרקעין (טאבו)
עיוור/ליקויי ראיה בעל נכות רפואית של 100% זכאי לשלםלהנחה של 0.5% בלבד מערך הדירה – לעומת התעריף המקובל – וזאת בתנאי שהדירה תרשם על שמו.
הפנייה: ישירות לנציבות מס הכנסה, מח' שומת מקרקעין, ת.ד. 1170, ירושלים 91010
טלפון 02-6559260 

3.פטור מתשלום "אגרת רכב"
עיוור/לקוי ראיה בעל נכות רפואית של %100 זכאי להנחה בתשלום "אגרת רכב" (טסט) וזאת בתנאי שהרכב רשום על שמו.
הפנייה: ישירות למשרד הרישוי באזור המגורים בצירוף תעודות רפואיות

4. מס הכנסה

א. עיוור עובד זכאי לפטור ממס הכנסה על יגיע כפיו על פי סעיף 22 בפקודת
מס הכנסה.
ב. הורה של ילד עיוור, המתפרנס מיגיעה אישית, זכאי לנקודת זיכוי בחישוב המס.
הפנייה: ישירות לפקיד השומה באזור המגורים בצירוף תעודת עיוור.

5. החזר מס על רכישת ציוד ביתי וציוד אישי

בעל תעודת עיוור זכאי להחזר מס על מספר פריטי ציוד ביתי וציוד אישי, על פי
קריטריונים שנקבעו על ידי משרד העבודה והרווחה. הזכאות ניתנת למימוש בתום שנה מיום קבלת התעודה.

א. רצוי לקבל מידע על תנאי הזכאות, על רשימת הפריטים שעליהם חל החזר המס
ועל גובה ההחזר קודם לביצוע הרכישה. לקבלת מידע נא לפנות ל"מדור להחזר מס" במרכז לעיוור. שד' בן גוריון 94 ת"א טל. 03-5205530
ב. לאחר קבלת המידע ורכישת המוצר יש להמציא את המסמכים המפורטים להלן:
1. חשבונית במקור עם פירוט המסים ששולמו עבור המוצר שנרכש (לא צילום או העתק)
2. שטר התחייבות שהמכשיר לא יועבר ליד שנייה
3. צילום תעודת עיוור
4. צילום דף מתעודת הזהות שבו מופיע תאריך הלידה והמצב המשפחתי.

הערות:

מקרר, תנור אפיה, ומכונת כביסה – , נא לפנות לקבלת מידע למרכז לעיוור.
גבר או אשה אשר קיבלו תעודת עיוור בהיותם בני 65 ומעלה, לא יהיו זכאים להחזר
מס על ציוד ביתי בחמש שנים הראשונות אחרי קבלת התעודה..
קשישים בני 75 ומעלה, אשר מחזיקים תעודת עיוור מלפני גיל 65 ומבקשים החזר
מסים לציוד ביתי, ימציאו חוות דעת של עובדת סוציאלית מהמח' לשירותים
חברתיים במקום מגוריהם על נחיצות הציוד המבוקש.
בשנת תקציב אחת ניתן לקבל החזר מס רק עבור אחד מהפריטים הבאים: מקרר,
תנור אפיה, מכונת כביסה.

 

6. רכישת אביזרים במחירים מסובסדים ו/או במחירי עלות ב"מדור למכשירי עזר" הנמצא במרכז לעיוור בתל-אביב, ניתן לרכוש אביזרים, המותאמים לשימוש של האדם העיוור ולקוי הראייה. חלקם של האביזרים מסובסד על ידי משרד העבודה והרווחה.
לקבלת מידע יש לפנות: המרכז לעיוור, המדור למכשירי עזר, שד' בן גוריון 94 ת"א  ימי קבלת קהל:
א' ה' 14.30-8.30
ג' 16.30-8.30

7.
 הנחות בתשלום ארנונה כללית
נושא תעודת עיוור/לקוי ראיה יזכה בהנחה בתשלום ארנונה כללית עד 90% וזאת בתנאי שהדירה רשומה על שמו.
לפנות לרשות המקומית באזור המגורים בצירוף צילום תעודת עיוור/לקוי ראייה.

8.
 פטור מאגרת רדיו וטלוויזיה
בעל תעודת עיוור זכאי לפטור מתשלום אגרת רדיו וטלוויזיה הרשומים על שמו, בהתאם
לתקנה מיוחדת שפורסמה על ידי הכנסת. הפטור אינו כולל אגרה על רדיו במכונית, גם אם המכונית רשומה על שם העיוור. הפטור חל על כל אדם עיוור מגיל 18 ומעלה.
הערה: אגרת הרדיו ברכב נכללת כיום ברשיון הרכב.
הפנייה: למשרד רשות השידור הקרוב למקום המגורים בצירוף צילום תעודה.

 

9. הנחות בשירותי הבזק
בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה זכאי להנחה בשיעור %50 מדמי התקנת הטלפון ומדמי
השימוש, וכן הוא פטור מתשלום עבור 300 פעימות מונה בחודש.
הפנייה: למשרדי בזק המקומיים לקבלת טופס.
לברורים: האגף לשיקום משרד העובדה והרווחה, יד חרוצים 10 ירושלים. טל.02-6708215

10. פטור מתשלום על משלוח דברי דואר
אדם עיוור/לקוי ראיה זכאי לפטור מתשלום עבור משלוח דברי דואר, בארץ, ובחו"ל, של ספרים מוקלטים, ומכתבים בכתב בראייל. הפטור קיים לגבי משלוח בדואר רגיל ורשום.
פנייה: כשמדובר בחומר בראייל, יש לציין על המעטפה או החבילה את המילה "בראייל"
לצורך משלוח חומר מוקלט, יש לרשום על החבילה את המילים: "חומר לעיוורים".

11. הנחות בתחבורה הציבורית
א. בנסיעות עירוניות בעל תעודת עיוור/לקוי ראיה פטור מתשלום.
ב. בנסיעות בין-עירוניות וברכבת, בעל תעודת עיוור ומלווהו זכאים להנחה בשיעור 
50% ממחיר כרטיס הנסיעה.
ג. בנסיעות ברכבת זכאי העיוור לפטור מלא. המלווה זכאי להנחה של 50% ממחיר הנסיעה. בקווי הפרברים של רכבת ישראל: חיפה, קריות, נהריה, ת"א, נתניה, רחובות, ראש העין ואשדוד חייב המלווה בתשלום מלא.
בתחבורה ציבורית נכללות החברות הבאות: אגד, דן, החברה העירונית באר שבע, ג.בי.טורס נצרת בע"מ, נסיעות ותיירות נצרת בע"מ והחברה המאוחדת לשירותי אוטובוסים נצרת בע"מ.
היישום: הצגת תעודת עיוור/לקוי ראייה, בעת הכניסה לכלי התחבורה.

12. הקלות בתחום הדיור
בעל תעודת 
עיוור/לקוי ראייה שלו נכות רפואית של 100%, שרוכש דירה לצורכי מגורים בלבד, זכאי להקלות בתחום הדיור הן ברכישה והן בשכירות.
הפנייה: לקבלת מידע יש לפנות לסניפי הבנקים למשכנתאות הסמוכים למקום המגורים.
 

 

13. עולים חדשים
עולים חדשים מקבלים תקציב מיועד לרכישת ציוד בסיסי במסגרת סל הקליטה שלהם.. אי לכך, הם אינם זכאים להחזר מסים לרכישת ציוד ביתי בסיסי (מקרר, מכונת כביסה ותנור אפיה). משהשירות לעיוור, במהלך חמש שנים הראשונות לשהייתם בארץ. הם כן זכאים להנות מהחזרי מסים לגבי כל שאר הפריטים.

14. קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי
אדם עיוור עשוי להיות זכאי לקבל קיצבה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם
למגבלתו ולמצבו. לבדיקת הזכאות לקצבאות הרשומות מטה, יש לפנות למוסד
לביטוח לאומי: (קצבת נכות, שירותים מיוחדים, שירותים מיוחדים לנכים קשים,
לילדה נכה, זקנה, לעקרת הבית וגמלת הבטחת הכנסה).

 

15. זוגות הורים עיוורים
זוג הורים עיוורים ששניהם נושאים תעודת עיוור/לקוי ראייה, זכאים לשירותים כגון: עזרה בניהול משק בית, עזרה בטיפול בילדים וחונכת לסייע לילדים בלימודים. שירות זה ניתן על ידי המחלקות לשירותים חברתיים.

 

שירותי ייעוץ, טיפול ושיקום 

1. שירותי שיקום למבוגרים
א. שיקום תפקודי
הדרכה בנושאי התמצאות וניידות, שיפור התפקוד היומיומי, ניהול משק הבית,
טיפול בילדים ולימוד כתב בראייל.
הפנייה באמצעות המח' לשירותים חברתיים שבאזור המגורים.
ב. שיקום מקצועי
במרכזי השיקום ניתן לקבל שירותי ייעוץ, אבחון, הקניית הרגלי עבודה והכשרה
מקצועית לאוכלוסייה בגילאי 17 עד 55.
כתובות מרכזי השיקום:

 

1) מרכז לשיקום מקצועי "מגדל אור" (השיקום בתנאי פנימייה) קרית חיים,
טל. 077-7721400ו- 077-7721402

2) המרכז לשיקום מקצועי "באר שבע" ת.ד. 3711 טל': 08-6468427פקס. 08-6468430

  2. שירותי השמה בעבודה – אבחון מקצועי תעסוקתי
אדם עיוור זכאי לקבלת אבחון כוללני לבדיקת נתוני אישיות, יכולת, כשורים, נטיות, תפקוד כללי ותפקודי ראייה. הפנייה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.

שירותי השמה בעבודה באמצעות רכז השמה של השירות לעיוור באזור המגורים. השירות כולל איתור מקום עבודה, משא ומתן עם המעסיק הפוטנציאלי, מתן ייעוץ והדרכה ואספקת מכשור עזר לעבודה. דרך המשרדים המחוזיים של משרד העבודה והרווחה:

רשימת משרדי השירות לעיוור של משרד העבודה והרווחה
ירושלים: יד החרוצים 10, טל. 02-6708181/2 פקס 02-6708387
תל-אביב: שד' ירושלים 22, ת"א-יפו, טל. 03-5125512
חיפה: חסן שוקרי 04-8619333 ,5
באר שבע: מרכז הנגב טל. 08-6497311 


3. תעסוקה מוגנת
עיוורים, שאינם מתאימים להיקלט בשוק העבודה הפתוח, זכאים להשמה במפעלים
מוגנים שבהם תנאי העבודה מותאמים למוגבלותם.
לפנות באמצעות המח' לשירותים חבריים שבאזור המגורים.

4. מכונים לשיקום תפקודי הראייה

אדם בעל שרידי ראיה, הזקוק לשיקום תפקודי הראיה, להתאמת עזרים אופטיים
מיוחדים ולשיפור בתפקודו הכללי זכאי לקבלת שירות זה מאחד המכונים לכבדי
ראיה בארץ. השרות כרוך בתשלום סמלי.
אזור ירושלים: מרכז שיקום מקצועי, רח' בתי מלאכה טל. 02-6783382 02-6783158
אזור חיפה והצפון: "
מגדל אור" קרית חיים טל.077-7721400
אזור באר שבע: מרכז "באר שבע" דרך הנשיאים טל.
 08-646842
אזור המרכז: המכון לכבדי ראיה הרצליה רח' חובת הלבבות 131 טל.09-7506111

5. קבוצה לעזרה עצמית של ליקויי ראייה

במוקד רב שירותים לעיוור (מ.ר.ש.ל) פועלות קבוצות לעזרה עצמית של ליקויי
ראייה. יש לפנות לכתובת: הגר"א 28 תל-אביב, טל. 03-6870798

6. קבלת כלב נחייה

כדי לקבל כלב נחייה בארץ ניתן לפנות לאחד משני בתי הספר לכלבי נחייה:
א) עיניים מנחות לעיוור בישראל, מר יונתן לנקרי, קיבוץ סאסא ד.נ. מרום הגליל
מיקוד 13870 טל. 04-6988720
ב) מרכז ישראלי לכלבי נחייה, עיינות 08-9408213 ,08-9408202

קבלת כלב נחייה בחו"ל: מאושר במצבים מיוחדים ובעיקר להחלפת כלב שניתן
בחו"ל ואז זכאי העיוור למימון הוצאות הסיעה לחו"ל למטרה זו.

מחזיק כלב נחייה כדין זכאי לקצבה חודשים למימון הוצאות החזקת הכלב. יש לפנות:
ל"אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה" שד' נורדאו 69 ת"א טל. 03-6047099

7. שירותים וזכויות של אוכלוסיות מיוחדות

א. שירותים לילדים עיוורים
ילדים עיוורים בכל הגילאים (החל מינקות) זכאים לטיפול של מדריכות שיקום
עיוורים מטעם השירות לעיוור לצורך קבלת הדרכה, להבטחת התפתחות תקינה,
העשרה ורכישת הרגלי עצמאות מותאמים לגילם.
ילדים עד גיל 6 זכאים לאבחון, לטיפול ולשיקום במרכזים להתפתחות הילד.
ירושלים 02-6253296, אזור המרכז-03-5302372, אזור הדרום 08-6400427, חיפה 04-8359609

גנים טיפוליים מיוחדים לילדים עד גיל שלוש. גוש דן 03-9336840, אזור הדרום 08-6270971
04-8370062

שרותים לילדים בגיל בית ספר – ירושלים בית חינוך עיוורים – 02-6599555
בית חינוך עיוורים נצרת – 04-6570353, הי,ס הלן קלר – 02-5833841, קרן אור – שרות ארצי עם פנימייה 02-5869626.

בתי תלמיד – לקבלת השירות יש לפנות למשרד החינוך בתל-אביב 03-6896092

ילדים זכאים למכשור עזר ללא תשלום, כגון: מכונת בראייל, רשם קול, קסטות
מכונת כתיבה ועוד – על פי הצרכים והמלצת המחנכת, לשימוש בבתיהם.

קיים פטור חלקי מתשלום לגני טרום-חובה.

שירותים והנחות לסטודנטים
השלמת בגרות והכנה ללמודים אקדמיים.
קבלת השרות דרך מרכז למידה לעיוור, האוניברסיטה העברית ירושלים 02-5882155

סטודנטים עיוורים המעוניינים בהנגשת מידע, בעזרים טכניים ובשירותים תומכים נוספים יפנו לאוניברסיטה בהם הם לומדים.

מחשבים וטכנולוגיה מתקדמת
המוסד לביטוח לאומי מסייע ברכישת עמדות עבודה ממוחשבות לסטודנטים ולעובדים וכן מממן חלקית הקמת סדנאות למחשבים.
להתאמת עמדת מיחשוב – המכון לטכנולוגיה שיקומית "מגדל אור" קרית חיים טלפון
077-7721400
לימוד השימוש בציוד ממוחשב יש לפנות לחיפה-קרן אור, להרצליה 09-9506111,
באר שבע טל. 08-6468444
באוניברסיטת חיפה – מרכז למידה לעיוור – 04-8240669
במרש"לים: ירושלים 02-5388955, תל-אביב 03-6870798, שפרעם – .04-9866050

חרשים עיוורים
מכון בית דוד – המרכז לחרש העיוור – מפעיל מועדון חברתי ומרכז למידה לחרשים
עיוורים בוגרים. כתובת: שד' יד לבנים 13, יד אליהו ת.ד. 9259 ת"א 61092
טלפון 03-5396419 

ספריות

השאלת ספרים וכתבי עת בעברית ובשפות אחרות בכתב בראיל ובקלטות.
רח' ההסתדרות 4, נתניה 09-8620166 ,09-8617874
שלוחת תל-אביב, רח' משה דיין, בית גיל הזהב, 03-6315555

רשימת משרדי השירות לעיוור של משרד העבודה והרווחה
ירושלים: יד החרוצים 10, טל. 02-6708181/2 פקס 02-6708387
תל-אביב: שד' ירושלים 22, ת"א-יפו, טל. 03-5125512
חיפה: חסן שוקרי 5, 04-8619333
באר  שבע: מרכז הנגב טל. 08-6497311

כתובות ומספרי טלפון של המרכזים למען העיוור בישראל ניתן לקבל במשרדי
העבודה והרווחה ברחבי הארץ או במרכז לעיוור 03-7915553 רח' דוד חכמי 10 (פינת מנחם בגין 50) ת"א
http://www.blinds.org.il/

אגודות ומוסדות לעיוורים, חרשים ואלמיםhttp://hiugim.tripod.com/alef/agudotever.html

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבליות – אפלייה בתעסוקה
02-5316670 פקס 02-5318558 בימים ב' וה' בין 9.30 עד 12.30

נושא תעודת עוור/לקוי ראייה אם פנית למחלקה לשרותים חברתיים ונדחית, לא נענו לבקשתך ו/או התשובה שקבלת לא מספקת אותך באפשרותך לעתור לוועדת ערר אזורית, שבסמכותה לבדוק, לבטל או לשנות את ההחלטה.
וועדת הערר האזורית בתל-אביב ת.ד. 8084, ת"א 61080
וועדת הערר האזורית בירושלים – ת.ד. 919 י-ם 91008
ועדת הערר האזורית בחיפה, ת.ד. 3028, חיפה 31030

הערה: דפי המידע בעניין העיוורים וליקויי הראיה נועדו להדרכה בלבד ואינם משמשים
כהוראה מחייבת.