ועדת ביקורת

 

חברי ועדת בקורת 

יוסף אוזלבו – נבחר לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת של העמותה .

חברים נוספים ימונו בקרוב.