העמותה בתקשורת

 

בחלק זה נרחיב על פעילויות שונות של העמותה בתקשורת.