הספריה האלקטרונית מיסודו של ראובן אדיבי

 

מטרות הסיפרייה
לספרייה האלקטרונית שלוש מטרות עיקריות:
מטרה א': לספק לחולי נמ'ג ומרכז הראייה האחרים קובץ עיתונות יומי- בהגדלה.
מטרה ב': לספק להם ספרי קריאה מוגדלים ומותאמים לרוחב המסך.
מטרה ג': לבצע סקרי מידע להספקת נתונים חיוניים כמו מידע על גופי טיפול, מחירונים וחידושים.

 

קטלוג מקוצר ומקושר,  נכון ל-   1  פבר'  2014

קטלוג של הספרייה האלקטרונית ללקויי ראייה

הקישורים זמניים  ולניסי האתר בלבד.  אם זה לא עובד:  תזמין לך מוצרים במייל!

קטלוג של הספרייה האלקטרונית ללקויי ראייה

מיסודו של ראובן אדיבי (מעודכן פבר' 14)

הספרייה האלקטרונית מיסודו של ראובן אדיבי  adivir@gmail.com

תוכן הקטלוג (לפי א'ב שם הסופר)

א. 1

ב-ג-ד. 2

ה' – י' 4

כ-ל-מ-נ 5

ס' – ת' 7

בהמשך:חלק ב'  הקטלוג,  כתוב בסגנון חופשי 8

חלק ג' :  הפניות לאינטרנט: 14

***

שם הסופר ושם הספר

גודל אות (פונט)

פרטים על המקור

א.

 

 

אחד   העם, אמת מארץ ישראל   

פ' 26

פ' בן יהודה

אחד   העם,  לא זה הדרך

פ' 26

פ' בן יהודה

 

 

 

אייל אלי, עורך. כיוונים חדשים,    25,

פ' 36

ההס'צ, דצ'2011.

אייל אלי, עורך. כיוונים חדשים,    26,

פ' 36

ההס'צ, יוני,   2012 

אייל אלי, עורך. כיוונים חדשים,    27,

פ' 36

ההס'צ, דצ'2012.

אייל אלי, עורך. כיוונים חדשים,    28,

פ' 36

ההס'צ, יוני   2013.

 

 

 

אדיבי ראובן, שבבי זיכרון   א', 

פ' 16

אדמן, אפריל   2005.

אדיבי ראובן. שבבי זיכרון   וחלום. 

פ' 36

אדמן, מאי  2010     

אדיבי ראובן. שבבי זיכרון   וחלום. 

פ' 16

אדמן, מאי  2010     

אייל אלי, עורך, 'כיוונים חדשים',  רבעון לבעיות השעה

פ' 36

ההסתדרות הציונית, ירושלים. 2011-2013

אהרוני עדה .  תאה וולף באלכסנדריה. 

פ' 36

 

אליאור רחל, על חשיבות   מדעי הרוח,

פ' 36

מתוך   כיוונים ומגמות, 2012

אפרתי   אביבה, מסיפורי ותיקים

 

כפ'ס   2011

***

שם הסופר      ושם הספר

גודל אות (פונט)

פרטים על המקור

ב-ג-ד

 

 

ביאליק,   ח'נ. החצוצרה נתביישה. 

פ' 36

ע'פ 'בן יהודה'

ביאליק,   ח'נ. החצוצרה נתביישה. 

פ' 16

ע'פ 'בן יהודה'

ביאליק,   ח'נ. החצוצרה נתביישה. 

פ' 26

ע'פ 'בן יהודה'

ביאליק,   ח'נ. אריה בעל גוף. 

פ' 36

ע'פ 'בן יהודה'

ביאליק,   ח'נ. אריה בעל גוף. 

פ' 16

ע'פ 'בן יהודה'

ב   יאליק, ח'נ.  מאחורי הגדר

פ' 26

ע'פ 'בן יהודה'

ביאליק,   ת'נ. "ויהי היום" (א), מאגדות המלך דויד.

פ' 36

ע'פ 'בן יהודה'

שם הסופר ושם הספר

גודל אות (פונט)

פרטים על המקור

ברדיצ'בסקי, מ'י: קלונימוס   ונעמי

פ' 36

ע'פ 'בן יהודה'

 

 

 

גזית עמיקם, חושבים לעוד עניין, (חידוני לוגיקה ומתמטיקה),

פ' 36

כפר סבא, 2010~.

 

גרוס, רוני. שביל   ההתחלות,

פ' 36

קובץ שירים, 2010

דפני אמוץ, היום הארוך ביותר,

פ' 36

2012,   קובץ שירים

דרויאנוב  א',  ספר   הבדיחה והחידוד .

פ' 36

ע'פ 'בן יהודה'

דרור, צביקה,  בעקבות עצמי.

פ' 36

בהוצאת המשפחה. 2011

דרור,   צביקה,  משא מרים (קסטל)

פ' 36

הוצ' מרכז לוחמי   הגטאות.

 

 

 

דהן אלון, אידאליזציה של הנדודים בחסידות חב'ד

פ' 28

מתוך 'כיוונים ומגמות 29

רצ' 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הסופר ושם הספר

גודל אות (פונט)

פרטים על המקור

ה' – י'

 

 

"הארץ", עיתון יומי,   

פ' 36

גיליונות של מבחר יומי

'הארץ',  ספרים, תרבות וספרות,

פ' 36

תאריכים שונים

המדרשה למינהל,    רבעון 'כוורת', 

פ' 36

2011-13

הר, מ'ד, עלייתה והתדרדרותה של   ישראל,

פ' 36

כיוונים, 2011

הרמן אורן, מחיר   האלטרואיזם.           

פ' 36

תל אביב, 2012

הרצל, ב'ז.  מדינת היהודים

פ' 36

ע'פ בן יהודה

הרצל,   ישראל.  הציור הדיגיטאלי,   

פ' 36

כפר סבא, 2012.

המאירי, אביגדור.  נקמה

המאירי, אביגדור.  נקמה

פ' 36

פ' 28

בן יהודה

בן יהודה

 

 

 

 

 

וול רחל. בת משפחה

פ' 36

רמת השרון, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פ' 36

 

יפתח-ולבה איילה, בני אדם מבעד למיתוס,

פ' 36

2013, תל   אביב.  (בעריכה).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ליליינבלום, מ'ל.  חטאת נעורים, 

פ' 36

לפי 'בן יהודה'

מילסון מנחם, ביקור סאדאת בירושלים, אפיזודה עלומה

פ' 28

מתוך 'כיוונים   חדשים' 29, דצ' 13

מבקר המדינה,   דו'ח על המועצה לביטחון לאומי,  ועל   הטיפול במשט הטורקי, 

פ' 36

יוני 2012,

מכרובסקי, אברהם. אמת   מגטו לודג'  

פ' 36

רמת השרון, 2009

 

פ' 36

 

מקראות אקטואליות, ראובן אדיבי,

פ' 36

15 אסופות,    פירוט נפרד[1]

 

פ' 36

 

נאור , גדעון.  אין רגע דל.    36 ,

פ' 36

הפקה:   לאה חורב,  2010.

 

פ' 36

 

 

פ' 36

 

 

פ' 36

 

 

פ' 36

 

 

 

 

 

 

שם הסופר ושם הספר

גודל (פונט)

פרטים על המקור

ס' – ת'

 

 

פוצ'ו   , (ישראל ויסלר), חבורה שכזאת

פ' 36

(בהכנה)

פרלא, נתן. מנגינת חיי 

פ' 36

(בהכנה)

פרקש א'ז, תמרי דב, ואיך נדע? סיפור המודיעין

פ' 28

אחוזת בית, 2011,

פרקש א'ז, תמרי דב, ואיך נדע?

פ' 36

אחוזת בית, 2011,

 

פ' 36

 

קון אסתי, ועד הים הגדול,

פ' 36

מטר 2009

 

פ' 36

 

שטיין, א'ש,  בת המושבה,  פ' 36,

פ' 36

ת'א, 1953~, TRTR    

שלום עליכם, על העיירה מאזובקה

פ' 36

לפי 'בן יהודה'

 

פ' 36

 

שלום עליכם,  מעבר בוג

פ' 36

בהכנה

 

פ' 36

 

שמולביץ' זאב, בין   הנפילים, (הצנחנים)

פ' 36

עצמית 2011

 

פ' 36

 

 

סוף הקטע הטבלאי

בהמשך: הקטלוג,  כתוב בסגנון חופשי

 

מודל לשם קובץ מקוצר

ביאליק-ח'נ, החצוצרה נתביישה,    36

שם היוצר/ים, שם  הספר/ יצירה ,   36 =  גודל האות  = 48 – לקוי קשות.  28- בנוני.

פי 1.5 =  מומלץ להגדיל בשיעור זה, לפני הקריאה במנגנון  ה- %.

****

לחץ על הקישורים כדי לשלוף לך מה שתוכל

אחד העם.  אמת מארץ ישראל,   לא זה הדרך.

אייל אלי, עורך. כיוונים ומגמות. מס' 25, דצ'2011.

לחץ כאן

 

אדיבי ראובן, שבבי זיכרון א',  אפריל 2005.

לחץ כאן

אדיבי ראובן. שבבי זיכרון וחלום.  מאי , 2010  ,  ללקוי בינוני

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%90%D7%93%D7%99%D7%91%D7%99%20%D7%A8%27%2C%20%D7%A9%D7%91%D7%91%D7%99%20%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D%2C%2036%2C%20%D7%9C%D7%A7%2C%20%D7%A4%D7%99%201.25%27.pdf

אדיבי ראובן. שבבי זיכרון וחלום.  מאי , 2010  ,  לקורא הרגיל

אהרוני עדה .  הגיבורה תאה וולף באלכסנדריה. ביוגרפיה.  (בעיבוד)

אליאור, רחל, על החשיבות של מדעי הרוח, מתוך כיוונים ומגמות, דצמ' 2012

אפרתי, אביבה. מסיפורי ותיקים, כפ'ס 2011. http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%AA%D7%99%20%20%D7%90%27%2C%20%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%2016%2C%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%2C%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99.pdf

 

ביאליק, ת'נ. החצוצרה נתביישה. גודל אות 36, ללקוי ראייה בינוני  http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%20%2C%20%D7%97%27%D7%A0%2C%20%20%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%94%2C%20%2036%2C%D7%9C%D7%91%2C%201.25.pdf

ביאליק, ת'נ. החצוצרה נתביישה. 

 

ביאליק, ת'נ. החצוצרה נתביישה.  לקורא הרגיל

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%2C%20%20%D7%97%27%D7%A0%20%D7%94%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%94%20%D7%A0%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%94%2C%2016%2C%20%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.pdf

 

ביאליק, ח'נ. אריה בעל-גוף.  ל קורא הרגיל.

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%2C%20%20%D7%97%27%D7%A0%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%20%D7%92%D7%95%D7%A3%2C%2018%2C%20%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%2C%20%D7%A4%D7%99%201.25.pdf

ביאליק, ח'נ. אריה …….ללקויי ראייה קל. בינוני

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%2C%20%20%D7%97%27%D7%A0%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%20%D7%92%D7%95%D7%A3%2C%2026%2C%20%20%D7%A7%D7%9C%2C%20%20%D7%A4%D7%99%201.5.pdf

ביאליק, ח'נ.  מאחורי הגדר,  לקוי קל-בינוני http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7%2C%20%20%D7%97%27%D7%A0%20%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A8%2C%2026%2C%20%20%D7%A7%D7%9C.pdf

ביאליק, ת'נ.  שירים מאויירים לילדים.  (בהכנה)

ביאליק, ת'נ. "ויהי היום" (א), מאגדות המלך דויד.

ברדיצ'בסקי, מ'י: קלונימוס ונעמי

גזית עמיקם, חושבים לעוד עניין, (חידוני לוגיקה ומתמטיקה), כפר סבא, 2010~.  (בעריכה).

גרוס, רוני. שביל ההתחלות, קובץ שירים,  לגודל 36  ללקוי ראייה בינוני http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%20%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%2C%20%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%2C%2036%20%2C%20%D7%9C%D7%91.pdf

גרוס, רוני,  ללקוי קשה. (גודל 48).

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%20%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%5B%20%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA%2C%20%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%2036%20%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%A8%2C%2014.%D7%99%D7%A0%D7%95.%202012.pdf

דפני אמוץ, קובץ שירים, היום הארוך ביותר, 2012, ללקויים בינוני,

דרויאנוב  א',  ספר הבדיחה והחידוד .  http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%91%20%D7%90%27%2C%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93%2024%2C%20%D7%A7%D7%9C%20%2C%201.25%2C.pdf

דרור, צביקה,  בעקבות עצמי. בהוצאת המשפחה. 2011

דרור, צביקה,  משא מרים (קסטל), ביוגרפיה,  הוצ' מרכז לוחמי הגטאות.

"הארץ", עיתון יומי,  גיליונות שוטפים של מבחר יומי

'הארץ',  מוסף ספרים, תרבות וספרות, תאריכים שונים

ההסתדרות הציונית, ירושלים. 'כיוונים חדשים',  רבעון לבעיות השעה.  גליונות שונים מהשנים 2011-2013

המדרשה למינהל,  רבעון 'כוורת',  גיליונות שונים. שנים 2011-2013

הר, משה דויד, עלייתה והתדרדרותה של מדינת ישראל, 2011

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%94%D7%A8%2C%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%93%D7%95%D7%93%2C%20%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%20%2036%20%2C%20%D7%9C%D7%A7%2C.MDI

הרמן אורן, מחיר האלטרואיזם.           ביוגרפיה של פותר הדילמה של דרווין בעניין  האלטרואיזם כסותר את תורת האבולוציה.

הרצל, ב'ז.  מדינת היהודים

הרצל, ישראל.  הציור הדיגיטאלי,    2012. http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%20%D7%99%D7%A9%27%2C%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A8%20%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%2C%2022%2C%20%D7%A7%D7%9C%2C%201.25.doc

וול רחל. בת משפחה

זוטא, ח'ד. הזרע למינהו (בהכנה)

זוהר אוריאל, מי אתה, אלוהים שבתוכי (שירה)

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8%2C%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C.%D7%9E%D7%99%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%99.%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94%2C%2036%2C%20%D7%9C%D7%91%2C%20%D7%A4%D7%99%201.5.doc

חוג יוצרי כפר סבא.  רבעון 'חיוך',  6 גליונות

גל'1

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%97%D7%95%D7%92%20%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9A%201%20%20%2C%2026%2C%20%D7%A7%D7%9C%2C%20%D7%A4%D7%99%202.pdf

גל'2

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%97%D7%95%D7%92%20%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9A%202%20%20%2C%2016%2C%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.pdf

גל'3

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%97%D7%95%D7%92%20%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9A%203%2C%2016%2C%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.pdf

גל'4

גל'5

גל'6

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%97%D7%95%D7%92%20%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D%2C%20%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9A%206%2C%2016%2C%20%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C.pdf

יפתח-ולבה איילה, בני אדם מבעד למיתוס, 2013, תל אביב.  (בעריכה).

ליליינבלום, מ'ל.  חטאת נעורים

מבקר המדינה, דו'ח על המועצה לביטחון לאומי,  ועל הטיפול במשט הטורקי,  יוני 2012,  מעובד לכבד'ר

מכרובסקי, אברהם. אמת מגטו לודג'   לקורא הרגיל  וללקוי קל

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99%20%D7%90%27%2C%20%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94%2C%2014-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%20238%20%D7%A2%D7%9E%5D.pdf

מקראות, מהספרייה האלקטרונית, ראובן אדיבי,  מאסף

איראן גרעינית? רציונאלית? מיגוון דעות, מאי 12

אייזנר שלום: לוחם לדוגמא או חמום מוח סתם?, אפר' 12

גינטר גראס: סתם עוד אנטישמי או מראה לבחינת עצמנו?  אפר' 12

חרדים /  חוק טל .  בהכנה, מאי 12

לפיד יאיר: מי זה ולמה זה מגיע לנו?  בהכנה,  מאי 12

משכנתאות ונדל'ן, פ' 36, אדיבי ספט' 13

נתפסו האשמים במעמדנו הנמוך ב-OECD ובפער החברתי: החרדים והערבים. 4/12

עדתיות וגזענות:  דעות לכאן ולכאן.  אפר' 12

פנסיות ותוחלת החיים, פ'36, אדיבי ספט' 13

צנזורה על ספרי לימוד ורבנים בחינוך, פ' 36, אדיבי אוג' 13

שחיתות ציבורית: המקרה של ראשי ערים .  בהכנה.

 

נאור , גדעון.  אין רגע דל.  פ' 36 ,הפקה: לאה חורב,  2010.

פוצ'ו , (ישראל ויסלר), חבורה שכזאת (בהכנה)

 

פרקש א'ז, תמרי דב, ואיך נדע? סיפור המודיעין הישראלי,  אחוזת בית, 2011,  ללקוי בינוני

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99%20%D7%90%27%D7%A4-%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%99%2C%20%D7%93%27%2C%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%A0%D7%93%D7%A2%2C%2036%2C%20%D7%9B%27%20%D7%A4%D7%93%D7%A3.pdf

פר קש א'ז, תמרי דב, ואיך נדע? סיפור המודיעין הישראלי,  אחוזת בית, 2011,  ללקוי קשה

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%96%D7%90%D7%91%D7%99%20%D7%90%27%D7%A4%20%2C%20%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%99%20%D7%93%D7%91%2C%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A%20%D7%A0%D7%93%D7%A2%2C%20%2036%2C%20%D7%9C%D7%A7.pdf

פרלא, נתן. מנגינת חיי  (בהכנה)

קון אסתי, ועד הים הגדול, פ' 36, מטר 2009

שטיין, א'ש,  בת המושבה,  פ' 36, ת'א, 1953~, TRTR  

שלום עליכם,  על העיירה מאזובקה,  ללקוי ר' בינוני

http://dl.dropbox.com/u/64170270/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%9D%2C%20%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%94%2026%20%2C%20%D7%9C%D7%91%2C%20%D7%A4%D7%99%203.pdf

 

שלום עליכם,  מעבר בוג (בהכנה)

שמולביץ' זאב, בין הנפילים, פ'36 ,   עצמית 2011

שמוש אמנון, 3 ספרים, (בהכנה)

 

חלק ג' :  הפניות לאינטרנט:

אתר " לכל אחד הזכות לקרוא"   http://trtr.co.il

סיפורים עם מוסר השכל:  מפתח האתר =    http://www.my-ambitions.com/PAGE34.asp

בודהה ושליטה בכעסים       http://www.my-ambitions.com/PAGE52.asp

האינדיאני ושני הזאבים   http://www.my-ambitions.com/PAGE33.asp

סיפור הקופים   http://www.my-ambitions.com/PAGE10.asp

סיפורים עם חוכמת חיים http://www.zolo.co.il/love/personal/Wise_story_About_AntCricket.asp

העקבות של אלוהיםhttp://www.zolo.co.il/love/personal/Wise_story_The_Foot_Print_of_God.asp

ללמוד לשלוט בכעס  http://www.zolo.co.il/love/personal/Wise_story_The_Scares.asp

הנמלה והצרצר, הסיפור האמיתי http://www.zolo.co.il/love/personal/Wise_story_About_AntCricket.asp

הערה מתודית:   להשלים קישורי דרופ-בוקס  ואחר כך  להמשיך עם  האתר של ד'מ[1]פירוט המקראות

איראן גרעינית? רציונאלית? מיגוון דעות, מאי 12

אייזנר שלום: לוחם לדוגמא או חמום מוח סתם?, אפר' 12

גינטר גראס: סתם עוד אנטישמי או מראה לבחינת עצמנו?  אפר' 12

חרדים /  חוק טל .  בהכנה, מאי 12

לפיד יאיר: מי זה ולמה זה מגיע לנו?  בהכנה,  מאי 12

משכנתאות ונדל'ן, פ' 36, אדיבי ספט' 13

נתפסו האשמים במעמדנו הנמוך ב-OECD ובפער החברתי: החרדים והערבים. 4/12

עדתיות וגזענות:  דעות לכאן ולכאן.  אפר' 12

פנסיות ותוחלת החיים, פ'36, אדיבי ספט' 13

צנזורה על ספרי לימוד ורבנים בחינוך, פ' 36, אדיבי אוג' 13

שחיתות ציבורית: המקרה של ראשי ערים .  בהכנה